PDF - 550.8 ko
1-Sommaire
PDF - 3.5 Mo
2-PADD
PDF - 6.8 Mo
3-OAP
PDF - 2.1 Mo
4a-Règlement écrit
PDF - 1.2 Mo
4b-Règlement graphique bourg
PDF - 5.9 Mo
4b-Règlement graphique bourg+PPRI
PDF - 3.1 Mo
4c-Règlement graphique nord
PDF - 2.5 Mo
4d-Règlement graphique sud
PDF - 534.8 ko
5.1-Emplacements réservés
PDF - 998.1 ko
5.2.a-Réseau d’eau potable bourg
PDF - 1.5 Mo
5.2.c-Réseau d’eau potable sud
PDF - 1.5 Mo
5.2.d-Réseau d’eau potable nord
PDF - 874 ko
5.3-Réseau assainisement
PDF - 568.9 ko
5.4-Annexes Sanitaires
PDF - 557.5 ko
5.5.a-liste servitudes d’utilités publiques
PDF - 1.4 Mo
5.5.b-Servitudes nord
PDF - 1.6 Mo
5.5.c-Servitudes sud
PDF - 1.8 Mo
5.5.d-Servitudes PPRI
PDF - 18.9 Mo
5.5.e-Règlement PPRI+plan
PDF - 2.8 Mo
6.1-classement sonore
PDF - 6.2 Mo
6.2-zonage assainissement